Familien Johansen, Sundvænget, Hellerup

Svend Johansen udtaler:

Tak for den udførte opgave. Familien er glad, og så er jeg glad, og endelig har WiFi Kompagniet således også grund til at være det. Den udførte løsning er foretaget på en meget rimelig økonomisk løsning og Vores WiFi virker perfekt i hjemmet nu! – Tak.

Baggrund:

Hos familien Johansen, Sundvænget i Hellerup, var der alvorlige udfordringer med den trådløse dækningen i hjemmet. Det var kun fællesrummet i kælderen, som havde en ordentlig dækning. Derudover var der pletvis dækning i stuearealet samt lidt på 1 og 2 sal, ellers ingen dækning i hjemmet.

Det var derfor ikke muligt at streame musik eller udnytte det nye Smart TV i stuen via WiFi som ellers var ønsket. Familien skulle ligeledes sidde specifikke steder i stuen for at kunne anvende deres Labtop eller iPad på internettet.

Familien blev rådgivet af tredjepart til at installere WiFi forstærker samt købe større internet kapacitet, men disse tiltag gav ingen eller i bedste fald kun delvise forbedringer.

Opsætningen af WiFi forstærker medførte opsplitning af netværket, således at familien manuelt skulle vælge hvilken trådløs forbindelse de ønskede at anvende, når de kom uden for et af hjemmets to trådløse netværks rækkevidde.

Resultatet for familien var en utilfredsstillende hverdag, hvor internettet ikke levede op til deres forventninger og behov.

Udfordringer:

  • YouSee WiFi router opsat i kælder kunne ikke dække hele hjemmet
  • WiFi router, som skulle agere som WiFi forstærker, var placeret på 1.sal i et skab
  • Der er betondækken i etage adskillelser, hvilket gør at WiFi signaler har svært ved at komme igennem. Hjemmet består af tre etager.

WiFi Kompagniet blev tilkaldt på denne baggrund, og vi foretog en måling rundt i hjemmet, og kom op med et forslag til løsning.

Hjemmet fik ved en nylig renovering installeret netværkskabler på alle etager og disse anbefalede WiFi kompagniet at familien skulle at anvende for at forbedre WiFi dækningen i hjemmet.

Der blev opsat WiFi Access punkter i stueplan samt på 2.sal. Udover dette kunne vi se på de målinger som var foretaget, at der ikke var dækning i kælderens fællesområde. Derfor blev der opsat et tredje WiFi access punkt i kælderens fællesrum.

Efter disse tre access punkter blev installeret, er dækningen nu 100% i hjemmet samt i ét samlet og effektivt netværk.

Som en del af løsningen blev følgende fortaget:

  • WiFi signalet leveret af YouSee router, blev slukket
  • WiFI forstærker på 1. sal blev slukket og nedtaget
  • Det nye WiFi installation blev justeret ind, således at frekvenserne ikke generes af nabo WiFi signaler
  • Der blev opsat en kraftigere Switch som også kunne levere strøm og data kapacitet til WiFi access punkterne, således at performance blev så optimal som muligt samt ledningsrod kunne minimeres til et absolut minimum.