Familien Johansen, Sundvænget, Hellerup

Svend Johansen udtaler:

“Tak for den udførte opgave. Familien er glad, og så er jeg glad, og endelig har WiFi Kompagniet således også grund til at være det. Den udførte løsning er foretaget med en meget rimelig økonomisk løsning, og vores WiFi virker perfekt i hjemmet nu! – Tak.”

Baggrund

Hos familien Johansen, Sundvænget i Hellerup, var der alvorlige udfordringer med den trådløse dækning i hjemmet. Det var kun fællesrummet i kælderen, som havde en ordentlig dækning. Derudover var der pletvis dækning i stuearealet samt lidt på 1. og 2. sal, og ellers var der ingen dækning i hjemmet.

Det var derfor ikke muligt at streame musik eller udnytte det nye Smart TV i stuen via WiFi, som ellers var ønsket. Familien skulle ligeledes sidde specifikke steder i stuen for at kunne anvende deres laptop eller iPad på internettet.

Familien blev rådgivet af tredjepart til at installere WiFi-forstærker samt købe større internetkapacitet, men disse tiltag gav ingen eller i bedste fald kun delvise forbedringer.

Opsætningen af WiFi-forstærker medførte opsplitning af netværket, således at familien manuelt skulle vælge, hvilken trådløs forbindelse de ønskede at anvende, når de kom udenfor rækkevidden på et af hjemmets to trådløse netværk.

Resultatet for familien var en utilfredsstillende hverdag, hvor internettet ikke levede op til deres forventninger og behov.

Udfordringer

  • YouSee WiFi-router opsat i kælder kunne ikke dække hele hjemmet
  • WiFi-router, som skulle agere WiFi-forstærker, var placeret på 1.sal i et skab
  • Der er betondækken i etageadskillelser, hvilket gør, at WiFi-signaler har svært ved at komme igennem. Hjemmet består af tre etager.

WiFi Kompagniet blev tilkaldt på denne baggrund, og vi foretog målinger i hjemmet og kom med forslag til en løsning.

Hjemmet fik ved en nylig renovering installeret netværkskabler på alle etager, og disse anbefalede WiFi kompagniet, at familien skulle anvende for at forbedre WiFi-dækningen i hjemmet.

Der blev opsat WiFi accesspunkter i stueplan samt på 2. sal. Udover dette kunne vi se på de målinger, som var foretaget, at der ikke var dækning i kælderens fællesområde. Derfor blev der opsat et tredje WiFi accesspunkt i kælderens fællesrum.

Efter at disse tre accesspunkter blev installeret, er dækningen nu 100% i hjemmet, i ét samlet og effektivt netværk.

Som en del af løsningen blev følgende fortaget:

  • WiFi-signalet leveret af YouSee-router blev slukket
  • WiFi-forstærker på 1. sal blev slukket og nedtaget
  • Det nye WiFi-installation blev justeret ind således, at frekvenserne ikke generes af naboens WiFi-signaler
  • Der blev opsat en kraftigere switch, som også kunne levere strøm og datakapacitet til WiFi accesspunkterne, således at performancen blev så optimal som mulig samt at ledningsrod kunne minimeres.