Handelsbetingelser & Juridiske oplysninger

På denne side finder du WiFi Kompagniet – Wifik ApS (CVR 28843739). Handelsbetingelser og juridiske oplysninger.

1.Bestilling og køb af varer på wifik.dk

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Wifik ApS, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Wifik ApS.

Wifik ApS gør SÆRLIGT OPMÆRKSOM på, at med mindre andet er nævnt, så er HOVEDSPROGET, i manualerne til de varer som Wifik ApS sælger, ENGELSK. Det samme gælder video materiale, produkt support samt applikationerne (App) til produkterne vil primært være på Engelsk.

Wifik ApS gør i den anledning opmærksom på, at computer hardware og software er særligt komplicerede produkter, at de produkter som sælges hos Wifik ApS hovedsageligt produceres i udlandet hvor hovedsproget hovedsaligt er Engelsk. Der kan imod betaling tilkøbes support på Dansk efter aftale.

Der tages forbehold for prisfejl, udskudt leveringstid, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer. mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure Skulle der ske fejl udover dette, vil kunden blive kontaktet med en løsning.

2.Priser

Alle priser på wifik.dk er inkl. moms, men ekskl. fragt. Du kan se fragten i indkøbskurven. Når du handler med Wifik.dk indgås aftaler på dansk. Hvis du ønsker, at modtage en kopi din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til support@wifik.dk. Priserne er dagspriser og er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

3.Afbestillinger

Ønsker du, at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske på e-mail til support@wifik.dk. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Wifik ApS kan dog ikke sikre dig, at din bestilling kunne afbestilles herved, ring derfor til vores support på +45 3222 3230 for evt. spørgsmål herom.

Leveringstid
Vi sender alle pakker med PostNord eller GLS. Leveringstiden er normalt 1 til 3 hverdage, men vi tager forbehold for op til 7 hverdages leveringstid. Hvis der sker forsinkelser kontakter vi dig selvfølgelig.

4.Risikoen for varerne

Du overtager risikoen for dine varer når fortrydelsesretten er udløbet. Hvis varen er blevet beskadiget efter at du har taget den i brug, kan du stadig gøre brug af din fortrydelsesret, hvis beskadigelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra din side. Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

5.Reklamationsret

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb. Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Er der yderligere reklamationsret eller garanti vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamations perioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjenings fejl, håndterings fejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Reklamationsretten dækker ikke fejl på produktet som skyldes installeret tredjepartsoftware. Test derfor altid om fejlen kan skyldes programmer, drivers, eller andet, som ikke oprindeligt var installeret på produktet. Wifik ApS tester alle maskiner ved at genskabe den oprindelige konfiguration på dem. Hvis de derefter testes fejlfri, vil det udløse et testgebyr.

Wifik ApS opfordrer kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. Wifik ApS kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af Wifik ApS måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

6.Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Wifik ApS inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Vi opfordre på det kraftigste til, at du opretter en RMA sag.

RMA sag oprettes ved at skrive til support@wifik.dk. Fakturanummer skal oplyses ved RMA henvendelser.  Det skal oplyses på RMA sagen en erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af fejlsøgning.

Bemærk, at varer der sendes uden porto, på efterkrav nægtes modtaget af Wifik ApS.

Komplette systemer, som ikke er købt samlet eller monteret af Wifik ApS og hvor der skal fortages fejlsøgning, vil Wifik ApS beregne tiden til fejlsøgning med timetaksten DKK 250,00 pr. halve time inkl. moms. Produkter der er omfattet af reklamationsretten og som er defekte vil herefter blive omskiftet til timetakst. Ønsker man ikke, at Wifik ApS foretager fejlfinding skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat.

Wifik ApS opfordrer kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. Wifik ApS kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af Wifik ApS måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Wifik ApS udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Wifik ApS.

7.Forsvarlig returnering

Alle produkter der returneres til Wifik ApS skal være forsvarligt indpakket.

Produktet skal indsendes komplet. Det vil sige, at alle medfølgende kabler, læsbare medier og lignende der knytter sig til produktet der reklameres over, skal returneres sammen med det fejlbehæftede produkt.

Ved CPU’er, ram, harddiske m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

Wifik ApS anbefaler, at varen returneres via GLS eller PostNord som pakke. På den måde er der mulighed for at spore pakken via track and trace service på internettet og dette fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Wifik ApS. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Alle produkter, der modtages fra Wifik ApS indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af Deres rettigheder.

8.Kompatibilitet

Wifik ApS kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i en konfiguration af Wifik ApS’ sammensatte komponenter eller ved driver opdateringer samt fremtidige operativsystemer som ikke er understøttet ved køb.

Wifik ApS kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer mellem hardwareløsdele ved køb til selvmontering.

9.Tilbagesendte varer, som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til Wifik ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. Wifik ApS forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Testgebyret er DKK 250,00 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning. Dette vilkår skal særskilt accepteres af kunden inden testen, og du vil blive bedt om at samtykke til dette pr. mail eller tlf.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA-skema (reklamationsskema), kan Wifik ApS ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om emballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

10.Den 14 dages fortrydelsesret

Du har som forbruger i forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende i handelskøb. Fortrydelsesretten gælder kun for

1) aftaler indgået ved fjernsalg og aftaler indgået uden for Wifik ApS’ forretningssted.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

11.Udnyttelse af fortrydelsesretten

Ønsker du at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen skal gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til support@wifik.dk.

Ønsker du, at benytte din fortrydelsesret gør Wifik ApS opmærksom på, at vi ikke udbetaler kontant. Beløbet returneres via samme betalingsform, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, når varen er beset, og testet af vores tekniske afdeling.

12.Vilkår for tilbagelevering af varen

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger Wifik ApS måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb Wifik ApS krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til Wifik ApS. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende.

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug forbeholder Wifik ApS sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb der svarer til forringelsen af varens værdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af Wifik ApS vil blive krediteret et mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

13.Særligt for tjenesteydelser

Fortrydelsesfristen på 14 dage løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelse gives på samme måde som fortrydelse af almindelige varer.

14.Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

Bemærk, at fortrydelsesretten bortfalder ved levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, dvs. spilkoder, licensnøgler og lign. der sendes via e-mail, SMS eller lign. leveringsform, fra det tidspunkt varen tages i brug.

Ved køb af cloud-tjenester henviser WiFik sine kunder til de respektive cloud-rettigheds ejere, online abonnements aftaler, eller de respektive rettighedshaveres betingelser og vilkår for specifikt bestilte varer eller services.

15.Returnering

Når du skal returnere skal du sende varen til:

Wifik ApS

Ernst Bojesens Vej 1B

2840 Holte

Danmark

Pakken skal mærkes ”Fortrydelsesret” og vedlægges en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at varen er købt hos Wifik ApS. Beløbet returneres via samme betalingsform, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre du har accepteret noget andet. Wifik ApS anbefaler, at varen returneres via PostNord, og at varen sendes som pakkepost med omdeling. På den måde er der mulighed for at spore pakken i PostNords system, og det fjerner derved enhver tvivl om, hvorvidt pakken er leveret til Wifik ApS. Du vil derved have mulighed for at efterlyse pakken såfremt levering ikke har fundet sted.

Har du købt en vare der volumenmæssigt ikke kan håndteres af GLS eller Post Danmark, kan du booke på ved at skrive til Danske Fragtmænd Express via booking@dfexpress.dk med følgende oplysninger:

Kundens navn

Kundens adresse

Kundens telefonnummer

Du booker selv og bliver ringet op af Danske Fragtmænd der aftaler et afhentnings tidspunkt med dig.

Du afregner direkte med Danske Fragtmænd, og betalingsformen er kontant ved afhentning minimum kr. 500,- inkl. Moms og, Danske Fragtmænd tager ikke mod kort.

Du får en kvittering på beløbet.

Der går 3 hverdage fra du booker til levering har fundet sted.

Bemærk, Wifik ApS hæfter ikke for ændringer i Danske Fragtmænds prisstruktur.

Bemærk, at varer der returneres pr. efterkrav eller sendes uden porto nægtes modtaget af Wifik ApS.

Bemærk, at Wifik ApS ikke tilbagebetaler ekstra omkostninger forbundet med levering, hvis du udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, som Wifik ApS har anvist.

Vilkår for tilbagelevering af varen

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger Wifik ApS måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb Wifik ApS krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til Wifik ApS

16.Aftale forhold vedr. lån af kabel tester instrument

Låneperiode:

 • Ved indgåelse af aftale vedr. lån af kabel tester instrument aftale låne periode vedr. køb af låne produktet i webshop.
 • Lånedage beregnes fra den dag pakken med instrument ligger klar til afhentning hos PostNord.

Ekstra ydelser:

 • Support vedr. dette instrument samt fortolkning af resultater bestilles og betales særskilt som en support ydelse.

Fortrydelse, returnering og tab af depositum:

 • Returnering skal ske når låne periode er udløbet tidsrum defineres fra den dag pakken ligger klar til afhentning på posthuset.
 • Hvis lånte instrument ikke er returneret i kompletstand (instrument + adapter) inden 4 uger efter aftalte låne periode betragtes dette som køb af instrument og depositum er tabt.
 • Hvis instrument er ødelagt/defekt ved modtagelse hos WiFi Kompagniet, er depositum er tabt.
 • Hvis instrument er returneret til WiFi kompagniet, men ikke modtaget hos WiFi kompagniet inden for rimelig tid, skal kunde fremlægge bevis for at instrument er indleveret til PostNord således det kan eftersøges hos PostNord ellers er depositum tabt.
 • Der er ikke fortrydelsesret i forbindelse af lån når pakken er afsendt fra WiFi kompagniet til kunde.

17.Oco Kamera

Oco kamera er et kamera som kun kan gemme optagelser i cloud og kun hos en specifik leverandør, www.ivideon.com. Alt ansvar vedr. Ivideon, abonnement sikkerhed og Ivideons ydelser er WiFi Kompagniet uvedkommende.

På vores hjemmeside er det nævnt at der ikke er krav om annoment for at kamera fungere. Vælges der ikke at tegne annoment vil Oco kun vise live billeder og IKKE gemme optagelser?

Der findes abonnementer som dækker 1 dag, 7 dage og 30 dage og du kan hente/downloade dine video optagelser fra Ivideon cloud ned på din computer, hvis du vil have dem tilgængelige privat.

Abonnement oprettes via www.ivideon.com. MEN WiFi Kompagniet kan tilbyde rabat på dette abonnement, hvis du henvender dig til os, før du tegner dit abonnent.

18.Cujo Smart Firewall

CUJO boks bliver som udgangspunkt solgt med en 180 dages sikkerhedslicens. Herefter vil der være et månedligt abonnement tilknyttet. Det månedligt abonnement købes direkte hos Cujo LCC og er Wifik uvedkommende, da dette vil være et aftale forhold mellem kunde og Cujo LCC.

Hvis du som kunde vil sikre dig at din CUJO er opdateret i boksens levetid efter de 180 dage og gerne vil undgå et løbende abonnent, kan du tilkøbe en abonnement fri sikkerhedslicens ved køb af CUJO boksen.

Når du har tilkøbt denne licens opgradering, skal du blot indtaste den leveret licensnøgle i CUJO App som forefindes på din Smart phone.

Licensnøgle er licenseret til den specifikke CUJO box hvilken som den er tilkøbt til. Licens kan dermed ikke flyttes til anden CUJO boks eller bruges på flere afgangen.

Efter køb af licens opgradering du vil modtage licensnøgle via e-mail efter køb.

WiFi Kompagniet fraskriver sig et hvert ansvar og erstatningspligt som følge af virus angreb, malware angreb, phishing angreb, ransomware angreb og andet tilsvarende destruktivt angreb på det udstyr som er under Cujo’s boksens beskyttelse, til enhver tid, herunder også evt. datatab og opretning af angrebet udstyr. Dette er et mellemværende mellem kunde og firmaet Cujo LCC.

Alle licensforhold er Wifik ApS uvedkommende.

CUJO LCC levere fuld support på produktet, dog på Engelsk. Support af CUJO produktet kan aftales med Wifik ApS i mod betaling.

19.Persondatapolitik og cookies

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Wifik ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på Wifik.dk er direktør Palle Sefeld.

Som registreret hos Wifik ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: support@wifik.dk.

COOKIEHÅNDTERING

Dette website anvender cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på Deres computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og disse kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website:

 • At gemme Deres indstillinger.
 • Trafikmåling og statistik.
 • Målretning og frekvensstyring af annoncering.

Tredjeparter med adgang til at sætte cookies

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter:

 • Google Analytics

 

20.Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@wifik.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/odr

 

21.Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode

Wifik ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt

Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

Følgende scenarier vil alle gøre, at ordren (uden undtagelse) bliver betragtet som et erhvervskøb:

Brugerprofil på hjemmesiden indeholder et CVR/SE/EAN-nummer, eller er oprettet som erhverv/offentlig kunde.

Fakturaadressen indeholder firmanavn (du må dog gerne få leveret en pakke privat på dit arbejde – benyt da i stedet feltet med alternativ leveringsadresse til dette.

Returnering som følge af forkert fakturering og forsendelsesoplysninger

Hvis forkert fakturering eller forsendelse information, hvilket betyder, at leveringen bliver sendt tilbage til os, forbeholder vi os ret til at opkræve kunden 500,- for tilbagesendelse håndtering og omkostninger.

22.Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til Wifik ApS, Ernst Bojesens Vej 1B, 2840 Holte, support@wifik.dk:

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

 

__

 

Bestilt den:

__     Modtaget den:
_

 

Forbrugerens navn:

 

Forbrugerens adresse: 

__

 

Forbrugerens underskrift:

_

(Kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

Dato:

__

23.Juridiske oplysninger

WiFi Kompagniet – Wifik ApS  (Mirana Consulting ApS)

Ernst Bojesens Vej 1B
2840 Holte
CVR: 28843739
Telefon: +45 3222 3230
Email: info@wifik.dk

CVR 28843739.

Startdato
13.06.2005.

 

Handelsbetingelserne er opdateret 12.03.2017.